Thursday, February 15, 2007

شایعه مرگ رهبری و برکناری احمدی نژاد

در این چند هفته دو خبر مهم در رسانه های ایران به ان پرداخته شد که یکی مسئله مرگ رهبری و دیگری پایان یافتن قدرت احمدی نژاد و احتمال استیضاح یابرکناری او است
دراین نوشتار کوتاه منشا و دلایل ان انتشار انرا مطرح میکنم.
ابتدا مسئله مرگ رهبری
بنظر میرسد دلیل اصلی این اعتراض مخالفین به سکوت رهبری در قبال مواضع احمدی نژاد است این شایعه به این دلیل به گسترش پرداخت که نشان دهد سکوت بامرگ از نظر انها یکی است! باتوجه به سکوت معنی دار رهبری در قبال سیاستهای اقتصادی و خارجی وانرژی هسته ای دولت این امر بر بسیاری روشن شد که حمایت رهبری از حالت حرف در امده و به عمل تبدیل شده است که در دوره های قبلی مشاهده نشده است که دلایل انرا قبلا اوردم.
در این حال باتوجه به انفعال بسیاری از گروه های سیاسی و عدم توانای برخورد به حربه شایعه روی اوردنند . تا نشان دهد سکوت نشانه مرگ رهبری است!
در این مورد حتی هاشمی که از موضع رهبری ناراحت بود زیرا اعتقاد داشت رهبری وی را کنار گذاشته است به قم رفت تا با علمای قم هم مشورت کند که در انجا هم به او گفته شد به حمایت از احمدی نژاد بپردازد که هاشمی به حالت قهر از قم خارج شد حتی با بعضی از علمای که به طور معمول دیدار میکرد راناتمام گذاشت.
اما شایعه مرگ رهبری را چه کسی انتشار داشت؟ بدون هیچ شکی منشا این شایعه داخلی بوده. احتمالا به تیم امنیتی قبلی به رهبری سعید حجاریان بر میگردد زیرا این تنها گروه فعال با سابقه امنیتی بوده که اکنون به فعالیت سیاسی میپردازد باتوجه به مصاحبه های که دیدم و نشریات انگلیسی زبان رامطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که این کار به عهده عطریانفر گذاشته شده بود. که هم سابقه امنیتی داشت و هم با استفاده از موقعیت سرماخوردگی رهبری به بهترین وجه از ان استفاده کرد!پ
برکناری احمدی نژاد
مسئله دیگر شایعه برکناری احمدی نژاد بعلت ضعف در عملکرد اقتصادی بود که توسط مجلس استیضاح میشود! این فرضیه به قدری قوت داشت که مطبوعات غربی به بیشترین تمرکز به ان پرداختند باتوجه به اینکه درجریانات سیاسی و هسته ای متوجه حمایت اکثریت مردم از عملکرد دولت شدنند تنها نقطه ضربه پذیر که دولت حمایت مردم را ازدست میدهد تحولات اقتصادی دانستند.اقتصاد مریض و بیمار ایران که در طول سالیان بعد از انقلاب عدم کارای خود را نشان داده بود به پاشنه اشیل احمدی نژاد مبدل شد.
نکته ای که از ان غافل شده اند حضور ۸۵ درصدی جناج راست در مجلس شورای اسلامی است که گزینه استیضاح و یاسایر گزینه ها را محال می نمایاند.درواقع با این کار به خودکشی سیاسی میپردازند.
حال چه کسی به این امر پرداخت؟
با توجه به مصاحبه ها نوشته ها تقریبا منشا ان به سعید لیلاز بر میگردد .عقیده من این است که بیشترین دلیل طرح این مسله شخصی میباشد زیرا با به قدرت یافتن احمدی نژاد سعید لیلاز از هیئت مدیره شرکت ایران خودرو اخراج میگردد که احمدی نژاد دلیل انرا رانت خواری سیاسی اقای لیلاز میدانست
اقای لیلاز در یکی از مصاحبه هایش بعد از یک سال به قدرت رسیدن احمدی نژاد گفته بود که دولت۲۰۰میلیار دلار بدهی دارد! مقایسه با درامد سالانه ۶۰میلیاردی نفت!!!پ

نتایج سفر به قم احمدی نژاد و هاشمی و لاریجانی


Labels: , , , , , , ,

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home