Tuesday, January 16, 2007

چرا احمدی نژاد رییس جمهور ایران شد؟

برای مدتی برای من این سوال مطرح شد که چرا احمدی نژاد رییس جمهور ایران شد ؟این سوالی است که میخواهم در یک تحلیل کوتاه جواب انرا بدهم.
ابتدا بگوییم در واقع فرماندهان سپاه پشت پرده بسیاری از این تحولات هستند !چرا چون احساس کردنند این انقلاب اسلامی که حافظ ان هستند از مسیر خود خارج شده است !و باید به مسیر اصلی برگردد .به گذشته بر میگردم در واقع نخستین جرقه ایجاد این تفکر قتل های زنجیره ای بود که منشا تحولی عظیم در سیاست ایران شد.
در دولت ایران سه نظام اقتصادی امنیتی و سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است که در طول این زمان نشان داد از تحرک کافی برخوردار نیست.
از نظر امنیتی تیم امنیتی دولت که سرکرده ان حجاریان بود تشکلی بود که بدون از هر گونه وابستگی به سپاه بود این تیم امنیتی در طول سالیان مرتکب اشتباهاتی شده که از نظر فرماندهان سپاه نابخشوده بودا ز مهمترین کارهای این تیم امنیتی درواقع میتوان گفت کودتا بر ضد رهبری بود !!(در قضیه قتلهای زنجیره ای)که این تحرک در مسله باشکست برخورد واولین جرقه بی اعتمادی زده شد.
درمورد تیم اقتصادی باید گفت این تیم که سرکرده ان کارگزاران سازندگی بود.هاشمی رفسنجانی است. درارای فساد بسیاری بود در واقع مسبب اصلی بسیاری از نابسامانیهای کنونی به این تیم اقتصادی برمیگرددالودگی این گروه به حدی بود که امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته بود.
درمورد تیم سیاسی باید گفت سرکرده انها باند نیویورک است که همانند اختاپوس بر سیاست خارجی ایران چنبره کرده است و سرکرده ان امین زاه است. یکی از مهمترین دلیل بی اعتمادی فرماندهان سپاه ماجرای افغانستان است که زنگ خطر را برای انان به صدا در اورد.درواقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتشی منظم از افغانهای هزاره تشکیل داده بود که همانند لشکر نه بدر دارای موقعیت عالی در افغانستان بود وتنها گروه مقاومت در مقابل طالبان بودکه سیاستمداران ایرانی چنان این گروه را از بین بردنندکه دیگر وجود خارجی ندارد زحماتیکه ذوللقدر برای ان تلاش بسیاری کرددر قضیه پرونده هسته ای که دستاورد سپاه بود دیگر به افتضاح کشیده شد ودیگر هیچ امیدی به این سیستم نداشتند.
احمدی نژاد امد!!کاوه اهنگر!که انرا منجی ایران میدانند.حال چیکار کرنند؟ هاشمی رابه خبرگان رهبری فرستادنند تا ساکت شود که بخوبی این کار انجام دادنند (درمقاله قبلی به این مسله اشاره کردم )و دست به تصفیه در سیستم امنیتی زدنند ولاریجانی با سابقه سپاه را در انجا وارد کردنند.وبا فرا خواندن سفرای ایران انان را بازنشسته کردنند و منوچهر متکی باسابقه سپاه رابه انجا وارد کردنند

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home