Tuesday, December 05, 2006

جنده برای خادمین حرمین شریفین عربستان سعودی و انگلیس بلیت گران بهاprostitute

این روزها خبر میرسد که اختلافات بین عربستان سعودی و انگلیس درمورد قراردارد تسلیحاتی بالا گرفته است و تا فسخ این قراردادها پیش رفته است و علت اصلی ان گویا رشوه شرکت تولید کنند هواپیما به خاندان سعودی است موضوع اصلی اقلام این رشوه است که د رزیر انرا مینویسم
۱-لیموزین
۲-بلیتهای گران قیمت در همه زمینه ها (هتل وکازینوو...).و

۳-این جالب است که واقعا باعث خجالت است برای این خادمین حرمین شریفین است: جنده
prostitute.
اینها قرار است سردمدار اسلام باشند در این دنیاو برای اینکه بدانیم چه وقت اخر ماه رمضان است به حرف اینها گوش دهیم !!!!!!!!!!!!!وووو

این جنگ در دولت انگلیس در حال حاضر بر سر این موضوع است که ایا باید از این مسله به راحتی گذشت یا خیر زیرا به هزارا فرصت شغلی دراین مملکت بستگی دارد

چندماه پیش هم یک پرونده بود که یکی از این خاندان پادشاهی یک خانه در لندن ساخته بود که از ان بعنوان حرمسرا استفاده میشده است که با مرگ زود هنگام صاحب ان شرکتی که مقاطعه کار این ساختمان بود بر علیه این مرد شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده که مورد موافقت قرار گرفت دراین جا هم خاندان حرمین شریفین همه التیماتوم دادنند

جالب ان است که خانواده این مرداعتقاد به استفاده از ان بعنوان حرمسرا نداشتند یعنی باور نداشتند!!!و

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home