Saturday, December 02, 2006

شیمون پرز قیمت نفت عربستان سعودی

امروز شنیدم که عربستان سعودی خود را برای دخالت در عراق اماده میکند تا در صورت خارج شده نیروهای خارجی وارد عراق شود و در این زمینه دارد خود را برای مسلح کرده اهل سنت اماده میکند و حتی حاضر شده قیمت نفت را کم کند تا ایران نتواند از این اهرم برای تقویت خود در عراق استفاده کند.

شيمون پرز گفت امروز قدرت تروريسم به نفت مربوط مي شود. اگر شما قيمت نفت را كاهش دهيد، اين يعني كه پاي ترور به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت.

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home