Friday, December 08, 2006

قربانیان فشیون و استعمار

امروز خبری در روزنامه های انگلیس نوشتن که شرکتهای زنجیره ای تسکو و ازداوپریمارک لباسهای خود را برای صرفه جویی در کشور بنگلادش تولید میکنند ولی فاجعه ان است که به این کارگران ساعتی ۵پنس میدهند و روزی ده ساعت و در اخر ۵۰پنس روزی میگیرند که حتی یک پوند نمیشود!!!دنیای سرمایه داری و استعمار چه بر سر این کشورها میاورد .
اینان قربانیان فشیون این کشورها شده اندودر ماه ۸ پوند میگیرند !!!که به راستی شرم اور است این دست مزد حتی کفاف هزینه دارو وغذا و اجاره خانه را نمیدهد.و اینگونه این چرخه استعمار ی خون افراد رامیمکد.وباز هم زنان قربانیان اصلی این استعمار شوم هستند

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home