Thursday, January 25, 2007

کیت میدلتون ملکه اینده انگلیساینها عکسهای ملکه اینده انگلیس است علت اینکه چرا چارلز و کاملیا پادشاه و ملکه نمی شوند رادر پست قبلی نوشتم .در هر صورت به زیبایی پرنسس دایانا نمی شود که مادر هری است میدانیدکه در انگلیس به این هری میگویند ((هری کثیف))ولی در هر صورت پادشاه اینده انگلیس است و اخلاقی و رفتاری بسیار شبیه مادرش دایانا است

این هم لینک عکسهای بیشتر ی از این خانم .بعلت اتفاقی که برای پرنسس دایانا افتاد عکسهای بسیار کمی ازوی موجود میباشد که دارای کیفیت بالای باشند و بشدت مطبوعات برای چاپ عکسش محدود شده اند

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home