Monday, February 12, 2007

نتایج سفر به قم احمدی نژاد و هاشمی و لاریجانی

این چند روزه تحولات بسیاری در سیاسیون ایران اتفاق افتاد که مهمترین ان سفر قم احمدی نژاد و رفسنجانی و لاریجانی در طول یک هفته گذشته است
نتایج ان جالب بود و تنها اتفاق خاص در سفرهای این اقایان عدم پذیرش هاشمی در جمع علمای قم بود.همانگونه که انتظار میرفت این سفرها منشا تحولات خاصی شد
ابتدا درمورد هاشمی وی تصور میکرد با سفر خود میتواند دوباره به جریانات قم نزدیک شود .جوابی که گرفت بسیار واضح بود علمای قم به وضوح گفتند که باید از رهبر پیروی کند و از ایجاد فضای درگیری با احمدی نژاد بپرهیزد. همچنین هاشمی نتوانست با بسیاری از علما دیدار کند ! در واقع پذیرفته نشد .و هاشمی این پیام را به خوبی دریافت . حمایت خود را متضمن دفاع از دولت احمدی نژاد دانستند .وهاشمی با دلگیری قم را ترک کرد. این برخورد باعث شد که بسیاری ازهمفکران هاشمی به تعدیل مواضع خود بپردازند !
موضوع مهم دیگر قدرت هاشمی در نظام است که دیگر بسیاری به این باور رسیدنند که وی قدرت سابق را ندارد و دو شکست پیاپی برای وی علما را به تردید از حمایت از او کرد. در واقع طرفداری از او را مساوی با دلگیری بسیاری از افراد جناح راست میدانستند
احمدی نژاد هم برای تشریح فضای اینجاد شده پرداخت . و این پیام را به قم منتقل کرد که عدم حمایت از این دولت به ضرر قم و علمای قم تمام میشود.مهترین حرف وی سکوت معنی دار رهبری در قبال جریانات ایجاد شده را حمایت از خود دانست .با توجه به رابطه بسیار نزدیک جناح راست و سیاسیون همفکر وی توانست این جو را بر علیه هاشمی ایجاد کند. که رهبری موافق او در مسایل هسته ای ودولتی است.
سفر لاریجانی به قم هم همزمان با سفر هاشمی و احمدی معنی دیگری داشت درواقع حرف لاریجانی در قم بسیار خریدار دارد وتنها مسول در دستگاه دولت که قادر به قانع کردن روحانیت است .که نقش موثری در پیشرفت دولت احمدی نژآد است

عاقبت هاشمی رفسنجانی چه میشود؟


هاشمی :رهبری مرا دور زده است


Labels: , , , , , , , , , ,

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home