Saturday, May 12, 2007

سه نفری که آبروی رهبری را خواهند برد

چند وقت پیش بحثی در مورد ایران در گرفت درمورد سه نفر که تقریبا به اتفاق به این نتیجه رسیدیم که این سه نفر ابروی رهبری را خواهند برد
اگرچه صحبت در این مورد زیاد است ولی من به اختصار به این سه نفر اشاره خواهم کرد که این سه نفر چه کسی هستند و علت اینکه به این امر متهم شدنند چیست
اول باید به سراغ سلطان واعظ طبسی رفت. که به راستی در حال سلطنت بلامنازع د رخراسان سابق است. از چنان قدرت و ثروتی بهرمند است که بی همانند و مثال است. و از طرفی چنان در فساد فرو رفته که ختم کار او جز با افتضاح و سرافکندگی متصور نیست. این قدرت تا انجا پیش رفت که دولتمران ایران از ترس قدرت این مرد خراسان رابه سه قسمت کردنند. این مرد بعلت سلطنت طولانی خود که به هیچ نهادی پاسخگو نیست به یکی از مشکلات رهبری تبدیل شده است از طرفی قادر به برداشتن او نیستند واز طرفی چنبره قدرت خود به شکلی مخوف در حال ریشه دواندن است گذشته از فساد مالی فرزند خود که قدرت دستگاه قضایی ایران را به چالش کشید.دخالت در مسایل سیاسی و اجتماعی بدون احساس مسولیت دیگر به صورت زجر اوری درامده است
نفر دوم در این میان محسن رضایی این فرمانده اسبق سپاه و مرد کت و شلواری کنونی است!که دیگر از طرف هیچ گروهی به بازی گرفته نمیشود سوابق ضعف مدیریتی او در جنگ گرفته تا جایگاه کنونی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانگر رشد بی دلیل و ناحق این مرد است.عدم اطمینان سیاسیون ایران به این مرد از وی یک فرد شورشی و عصیانگر ساخته است که همین مسئله باعث نابودی او خواهد شد.ولی انچه مهم است تصمیم وی برای همراه بردن بسیاری به این گرداب است که نشان از تصمیم این فرد در کارهایش است
دوستی خاطره ای میگفت درمورد اینکه این سایت بازتاب که با شلوار راه راه خانگی و دمپای محسن رضایی و مساعدت کیهان جان گرفت با همان شلوار راه راه و دمپای خاتمه خواهدیافت.
نفر اخر این لیست هاشمی رفسنجانی است که درمورد وی بسیار سخن رفته است تنها به این بسنده خواهم کرد که بگویم مهمترین مسئله ای که این پیرمرد را نابود خواهد کرد حس حسادت او است که همانند سرطان تمام وجود وی را فرا گرفته است و طبعا در این مسیر وی بسیاری را با خود خواهد برد
این سه دریک چیز شریک هستند در صورتی که قدرت خود را در خطر ببینند رهبری را هم شریک خود خواهند کرد
دلیل قدرت یافتن این سه نفر بقای طولانی مدت در راس قدرت بدون نظارت است

Labels: , , , , , , , , ,

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

2 Comments:

At 5:07 pm, Anonymous Anonymous said...

خیلی افراط گونه و عصبانی می نویسی
اگرمتن خودت است که دیگر به نظر من post نکن

 
At 5:10 pm, Anonymous Anonymous said...

آخه پسر تو چی از رضایی می دونی که همین جوری می نویسی
اگه اون تو جنگ ضعف داشت که تو الان یا نبودی و وبلاگی نداشتی که اینجور زرزر کنییا دو سه تا خواهر برادر عرهقی هم بغلت مینشستن

 

Post a Comment

<< Home