Wednesday, November 29, 2006

سومالی و بحرین و عربستان سعودی+bahrin+somalia+saudi arabia+afghanistan

با اتفاقاتی که در سومالی در حال اتفاق افتادن است دیگر دارم مطمئین می شوم که در انجا هم دارد افغانستان وطالبان دوم در حال اتفاق افتادن است باز هم پولهای سعودی و کسانی که در مدرسه های سعودی درس خوانده اند و به کشور خود برگشتند بدون هیچ گونه سابقه نظامی و یا اجتماعی و ناگهان شروع به پیشروی در تمام کشور میکنند و قوانین و تفسیر های متحجرانه از اسلام را ارايه میدهند.و جامعه بین المللی هم ساکت است .بنظرم برای مبارزه با تروریسم باید از عربستان سعودی باید اغاز کرد منشا همه حماقت ها و اآتش افروزی در دنیا .
خوشحالم که بالاخره بحرینیها به حق خود رسیدنند اگر چه دولت دخالت زیادی کرد ولی این اغاز راهی است که مطمئنا به پیشرفت منطقه کمک میکند

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

Monday, November 13, 2006

گوشت نیم پز

سلام
باید بگویم منظور م از اعدام صدام حکم او است و نه اینکه او را اعدام کردنند
این امریکا بلاخره تصمیم گرفت که سیاستش را در مورد ایران تغییر دهد و از در مذاکره بیاد .این درس خوبی است که بدانیم برای هر کاری میتوان مذاکره کرد حتی اگر ابر قدرت بود این درس خوبی است برای حاکمان ایران که بدانند مذاکره به معنای تسلیم وذلت نیست و هدف باید کسب امتیاز برا ی ملت بود .
اگر چه بعضی وقتها فکر میکنم این شعارها بیشتر برای پر کردن جیب بعضی از اقایان باشد که بتوانند.بیشتر از سادگی ملت استفاده کنند تا بتوانند جیب خود را از بیت المال پر کنند.
انتخابات هم در راه است فعلا همانطور که گفتم این اصلاح طالبان! با هم به توافق دست پیدا نکردنند و دارند با هم مذاکره میکنند !فعلا که سه گروه شدنند برای انتخابات که از الان معلوم است راستی ها ان را میبرند واین چریک پیر راست میگفت :من هیزم تنور این انتخابت نمی شوم چون نیتجه اش معلوم است
عراق هم که حمام خون است پیش بینی من از هم پاشیدگی عراق است و سرازیری در خون است همه همت این عربها در این است که این سنی های عراق را نجات دهند اصلا به فکر وحدت عراق نیستند.و نگرانی من در این است که این ملت فرصت تاریخی خودرا ازدست بدهند ونتواند این کشور را به سرمنزل حقیقی که همان سازندگی عراق است دست یابد
یک خاطره چند روز پیش به یکه مهمانی دعوت شده بودم که از اهالی قاره سیاه بودنند و جشن تاسیس یک گروه رامیگرفتندنکته جالب این بود که گوشت را به صورت نیم پز میخوردنند.حالا نمیدانم این برای من بود یا اینکه واقعا اینها گوشت را به صورت نیم پر میخورند

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin